W celu skorzystania
z uług wparcia informatycznego
prosimy skontaktować się z Panem Ryszardem
pod nr tel. +48 502 276 388
w godz. 16.00 - 19.00 od poniedziałku do piątku
lub adresem email: rnowacki@jrn.pl