KONTAKT z JRN Roboty wodno – kanalizacyjne

J . R . N . R O B O T Y W O D N O – K A N A L I Z A C Y J N E
Jolanta Elżbieta Jacewicz – Nowacka
ul. Złota 32
72-003 Sławoszewo
NIP : 852 – 236 – 01 – 09

tel. +48 605 082 655
tel. +48 605 954 128
nowacka@jrn.pl

Wysłanie maila pod powyższy adres jest równoznaczne z dobrowolnym wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Przed tym jak wyrazisz zgodę – przeczytaj jak
JRN roboty wodno-kanalizacyjne
wykorzystuje dane osobowe …